Phòng Tin tức


Đọc các thông cáo báo chí mới nhất được phát hành bởi hãng phát hành thông cáo báo chí Media OutReach cho các công ty từ Hong Kong, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam và các quốc gia còn lại của châu Á, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, châu Âu, châu Mỹ La tinh, Trung Đông và Châu Phi.

Public Affairs

Social Enterprise Summit Social Enterprise Summit
#Public Affairs
Social Enterprise Summit
16 September 2020
Social Enterprise Summit 2020 theme "new normal · collective power"
Social Enterprise Summit Social Enterprise Summit
#Public Affairs
Social Enterprise Summit
07 September 2020
Social Enterprise Summit 2020 Theme "new normal‧collective power"
#Public Affairs
Centre for Fathering
04 September 2020
Eat With Your Family Day supports greater family bonding amidst COVID-19