Tin tức mới nhất của ngành Thiết kế Dọn dẹp và vệ sinhTin mới nhất
Lifeline-Cleaning-CSR-Lighthouse-School Lifeline-Cleaning-CSR-Lighthouse-School
#Cleaning & Hygiene #Business
Lifeline Cleaning
26 February 2024
Lifeline Cleaning Empowers Lighthouse School Through Free Disinfection Services
滅蟲坊 滅蟲坊
#Cleaning & Hygiene #Business
滅蟲坊
23 January 2024
「滅蟲坊」引入綠色IPM滅蟲科技
升輝清潔集團 升輝清潔集團
#Cleaning & Hygiene #Finance
升輝清潔集團
05 December 2023
升輝清潔首日掛牌股價報捷