GBS 與 Media OutReach 進一步擴大在越南的新聞內容合作關係,為讀者提供更豐富的企業新聞越南胡志明市 - Media OutReach - 2022 年 1 月 14 日 - Media OutReach 新聞通訊社GBS 擴大了新聞內容合作關係,在越南推出 3 個線上媒體新聞網站的同時,於新網站提供企業新聞發佈,進一步豐富了GBS的媒體資產:

 

「 Media OutReach 和 GBS 在過去幾年一直是新聞內容發佈夥伴,合作媒體包括快速發展的新聞網站——Vietnam InsiderVietnam Star  Asia Insider 。在推出這三個新聞媒體網站時,我們自然希望擴大合作夥伴關係,因為我們信賴Media OutReach新聞通訊社及其亞太地區和全球客戶發佈的高質量、真實的實時商業新聞。」 GBS 創辦人 Dung Duong 先生表示。

 

「我們祝賀 GBS 不斷投資建立新的媒體新聞網站,以滿足越南讀者的資訊需求,並為希望在越南開展業務的國際商界提供進一步的新聞情報。全新合作關係進一步加深了 Media OutReach 新聞通訊社和 GBS 之間的信任,我們共同努力為越南和全球讀者提供來自亞太地區及全球的優質企業新聞」, Media OutReach 的首席執行官和創辦人 Jennifer Kok 女士說。

 

Media OutReach 新聞通訊社是亞太地區乃至全球值得信賴的新聞發佈機構。該新聞通訊社服務幫助公司以多語言和多媒體格式向來自報紙、線上媒體、雜誌、行業出版物、媒體終端和廣播媒體的目標記者,以及意見領袖,發佈其公司新聞稿。

 

作為新聞發佈者(公司)和新聞製作者(媒體)之間的關鍵橋樑,Media OutReach 在新聞周期中發揮著至關重要的作用,使Media OutReach贏得亞太區新聞通訊社專家這一美譽。它是唯一一家新聞通訊社擁有超過 140,000 名記者的專有發佈網絡,涵蓋 400 個新聞類別、65,000 個媒體,並確保在超過480 個新聞網站發佈線上新聞。 Media OutReach的新聞稿發佈和報告被認為是新聞通訊行業中最出色之一。


Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
關於 GBS
關於 GBS

成立於2002年,是越南最具聲望的商業律師事務所之一,在東南亞、中東、日本、香港、馬耳他和波蘭擁有業務網路。GBS 亦是線上媒體公司,以發佈 和其他新聞,及經營媒體網站知名。今天,GBS以不同語言發佈了6個全球版本。而且公司還在持續成長。有關 GBS 的更多資訊,請瀏覽:


#GBS

關於 Media OutReach 新聞通訊社
關於 Media OutReach 新聞通訊社

Media OutReach 於 2009 年在香港成立,是亞太地區第一家提供全球新聞稿發佈服務的新聞通訊社,在新加坡、馬來西亞、越南、日本、中國和台灣設有辦事處。Media OutReach 是唯一一家在亞太地區 24個國家擁有專有發佈網路的新聞通訊社。 其媒體資料庫擁有近 140,000 名記者,400 個新聞類別、65,000 個新聞媒體和 480 個網上新聞媒體合作夥伴。


作為來自香港的新聞稿發佈公司,Media OutReach為每個新聞稿提供按照語言需求的保證線上新聞發佈,正在徹底改變新聞通訊社行業。Media OutReach 新聞通訊社以專有技術為核心,將多語言和多媒體新聞稿內容直接發送到目標編輯和記者的收件箱,以優化媒體報導,建立媒體關係,並提供具有關鍵績效指標的自動化報告。其首創的媒體與記者洞察報告可以按出版物和國家提供深入分析。


2021 年,Media OutReach 被全球領先的通訊和技術網站 TMCnet 評為「亞太地區最重要、最具影響力的亞洲新聞稿發佈服務提供商」。


Media OutReach 新聞通訊社是亞太地區公共關係、社交行銷、數碼營銷公司和組織首選新聞和內容發佈合作夥伴。


欲瞭解更多有關Media OutReach,敬請瀏覽

 

#MediaOutReach

NGUỒN:

Media OutReach

DANH MỤC:

Business

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

14 Jan 2022

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ