ChainUp 利用多方计算 (MPC) 提供高度安全的数字资产托管解决方案以确保客户信任全球区块链解决方案提供商 ChainUp Group 使用 MPC 技术作为其多层安全架构的一部分,确保客户数字资产的安全。

新加坡 - News Direct - 2022年11月22日 - 在最近对数字资产安全的担忧不断升级的情况下,全球区块链解决方案提供商 ChainUp Group 今天宣布,它已利用多方计算 (MPC) 技术作为多层安全架构的一部分,以确保其数字资产托管解决方案的最高安全标准。

ChainUp Custody 开发的多层安全架构展示了公司全面保护客户资产的承诺,并提供必要的保证以确保客户的持续信任。在最近的行业发展背景下,这一点尤为重要。

ChainUp Group 创始人兼首席执行官钟庚发先生表示: “客户资产的安全一直以来都是我们的首要任务。作为我们多层安全架构的一部分,我们将 MPC 技术与硬件隔离技术相结合,对加密信息进行分布式存储,以指数方式增强系统安全性,确保只有用户才能访问其数字资产。”

ChainUp Custody 安全架构的其他支柱包括风险监控机制、全面的 KYT与KYC 服务,以及 SOC 2 合规性。 SOC 2 根据安全性、可用性、处理、完整性、机密性和隐私这五个原则定义了管理客户数据的安全标准。

MPC 的工作原理是将传统私钥拆分成多个分片,分布在各个地方,以确保任何人都无法完全访问传统私钥。 MPC技术的实施确保私钥分片由多方共同管理,让用户拥有不受时间和地点限制的对资产的完全控制权。


Hashtag: #ChainUp

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
关于 ChainUp 集团
ChainUp 成立于 2017 年,是领先的一站式区块链技术解决方案提供商,涵盖基础设施开发和生态系统支持。 ChainUp 的使命是通过区块链技术为企业赋能,其创新和全方位的合规解决方案包括数字资产交易所系统、NFT 交易系统、钱包解决方案、流动性解决方案以及数字资产托管和管

理。公司总部位于新加坡,在世界各地设有办事处,已为 30 个国家及地区的 1,000 多家客户提供服务,覆盖超过 6,000 万最终用户。

欲了解更多信息,请参访
NGUỒN:

ChainUp

DANH MỤC:

NFT

 
ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

22 Nov 2022

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ