Brookside Energy 在 SWISH AOI 启动第二阶段钻井计划西澳大利亚珀斯 - News Direct - 2022年9月30日 - Brookside Energy 有限公司(ASX:BRK)董事总经理 David Prentice 与 Andrew Scott 就为 Wolf Pack 钻井购置钻机一事进行了商谈。 这是在俄克拉荷马州世界级阿纳达科盆地的 SWISH 矿权地启动第二阶段开发钻井计划的重要前兆。Prentice 表示:"Latshaw 为我们在瑞士钻探第一口作业井——我们非常成功的珠宝井——提供了优秀的人员和设备。"

PressReleaseTMPQyd0hg.jpg

Hashtag: #BrooksideEnergy

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
NGUỒN:

Brookside Energy Ltd

DANH MỤC:

Energy

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

30 Sep 2022

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn
#Metal & Mining #Business

03 December 2022

Maximus Resources increases gold resource by 78%

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ