Liz Bauer獲任命為Turbo Charge CSG Growth的首席體驗官公司的高級管理層致力為客戶和員工締造非凡體驗

美國丹佛 - News Direct - 2022年5月10日 - CSG®(納斯達克股票代碼:CSGS)今天宣布Liz Bauer將出任執行副總裁兼首席體驗官,此新職位將聯合CSG的員工和文化力量,助客戶們解決最困難的業務問題。Bauer龐大的領導職責包括CSG 的員工和客戶體驗、營銷、銷售支援和傳訊。透過此職位,Bauer將擴大CSG員工的影響力,因為他們每天都在努力想像、創造和塑造出一個更美好、更面向未來的世界。

CSG首席執行官 Brian Shepherd 表示:「Liz 是跟我共事過最優秀、最緊密聯繫和最具影響力的管理人員之一。」「在她的領導下,我們多元化的全球團隊力量和共同影響將獲充分體現,更有助我們在繼續行使20億美元的龐大資金並超越以人為本的增長策略之餘更可取悅我們的客戶和員工。」

身為加入CSG 20多年的資深員工,Bauer的影響力遍及公司的增長戰略,基於價值觀的文化,投資者和分析師關係,溝通和行銷以及客戶至上的業務方法。隨著新進人員和文化的加入,Bauer將引導 CSG以靈活性高的未來工作場所理念,專注於持續提升CSG的文化;促進多樣性、公平和包容;以及為其所有全球員工提供發展和支援。

Bauer表示:「CSG的成功全賴於我們的員工在做正確的事,這樣他們就可以為我們的客戶做最好的事,」「非凡的客戶體驗始於員工,這就是我們將員工和客戶體驗團隊緊密聯繫在一起的原因。我很榮幸能夠領導這些人才鼎盛的團隊,為世界各地不同高增長垂直行業中的頂尖品牌提供昇華了的CSG優質體驗。」

Bauer除了在CSG工作外,還是World 50 CXO 50社區的現任成員。她曾擔任國家投資者關係協會董事會,西丹佛預備特許學校的創始董事會成員,並曾擔任洛磯山WICT聯歡晚會主席。

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
關於CSG
關於CSG
CSG是創新客戶關係、收入管理和締造非凡客戶體驗的支付解決方案的領袖。我們雲端優先的架構和以客戶為中心的思維方式有助世界各地的公司推出全新數碼服務、拓展新市場並創造動態體驗,從而納新客戶並建立品牌忠誠度。40年來,CSG的技術和員工幫助了一些世界上最知名的品牌解決了他們最棘手的業務挑戰,並通過面向未來的解決方案推動卓越的客戶體驗,不斷發展以滿足當今數碼經濟的需求。南玻集團在20多個國家有5,000名員工,是電信、零售、金融服務和醫療保健行業的全球領先品牌所信賴的技術供應商。我們的解決方案為全球120多個國家的900多名客戶提供了真實成效。

如欲了解更多資訊,請瀏覽並在上與我們聯繫。

版權所有 © 2022 CSG系統國際公司和/或其附屬公司("CSG")。版權所有。CSG®是CSG系統國際公司的註冊商標。本文檔中引用的所有第三方商標、服務商標和/或產品名稱均為其各自擁有者的財產及版權所有。Mastercard Bill Pay Exchange是Mastercard International Incorporated的註冊商標。

NGUỒN:

CSG

DANH MỤC:

Business

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

11 May 2022

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn
#Business #Human Resource

26 September 2022

CSG Hailed as One of India’s Best Workplaces for Women 2022

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ