Galton Voysey公司在第9屆全球品牌雜誌大獎中榮獲兩項國際大獎英國倫敦 - Media OutReach - 2021年9月23日 - 直接面向消費者的成功品牌開發商Galton Voysey公司榮獲2021年「香港領先品牌開發商」及「香港年度最佳年輕女性行政總裁獎 - Kimberley Woo (Galton Voysey)」兩個獎項。祝賀儀式將於2022年初在杜拜棕櫚島華爾道夫酒店舉行。

 

全球品牌大獎是由總部位於英國的國際出版社《全球品牌雜誌》(GBM) 舉辦的年度盛事。獎項旨在表揚在廣泛領域獲得卓越表現的全球品牌,同時讓觀眾了解品牌世界的重要趨勢。這次獎項評估了Galton Voysey 公司在各方面的表現,包括客戶服務、滿意程度、數碼創新、策略關係和新業務發展。

 

全球品牌雜誌行政總裁Shivkumar評論Galton Voysey公司得獎時指:「Galton Voysey Limited是代表直接面向消費者市場的推動力,亦是現今電子商務驅動並直接面向消費者品牌市場的領先創新先驅。Galton Voysey公司提醒了大家,當較小規模的品牌可找到差距並完全繞過中介時,知名零售巨頭明顯壟斷的情況並不像很多人想像中那麼強大。Kimberley Woo是一位出色的行政總裁,我熱切期待她在未來幾年推出的直接面向消費者品牌。」

 

提及獲獎時,Kimberley Woo (行政總裁) 表示:「我非常榮幸能夠獲得年度領先品牌開發商和年度年輕女性行政總裁兩個獎項。全賴背後這麼出色的團隊成就了我們。我希望繼續將Galton Voysey發展成為領先的電子商務公司,並為團隊加入出色的人才。」

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
關於Galton Voysey公司
關於Galton Voysey公司

Galton Voysey的願景是成為直接面向消費者品牌的領先開發商。公司擁有超過45個內部品牌組合,所有品牌均在內部建立、發展和擁有。Galton Voysey的內部管理一切業務,包括從最初想法構思到建立網站、設計產品、尋找製造商合作夥伴、購買庫存、管理物流、將庫存運送至美國倉庫、製作廣告、向最終消費者銷售以及售後客戶服務。他們全權擁有投資組合中所有品牌。


#GaltonVoysey

NGUỒN:

Galton Voysey Limited

DANH MỤC:

Business

ĐỌC TRONG:

English

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

23 Sep 2021

Thông cáo báo chí trước đây

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ