The ReStart Art Club 프라이빗 파티, 홍콩에 다시 돌아오다#RestartArtClub

홍콩 - Media OutReach - 2023년 3월 29일 - 알리아 알 세누시(Alia Al-Senussi) 공주와 디노 사드와니(Dino Sadhwani)가 아트바젤 홍콩에서 주최하는 연례 프라이빗 파티인 The ReStart Art Club이 다시 돌아왔다. 2023년 3월 23일 목요일 단 하룻밤 동안 K11 ATELIER King's Road에서 열린 행사에는 글로벌 크리에이티브 커뮤니티와 해당 업계 유명 인사들이 참석해 활기를 되찾은 홍콩 국제 미술시장의 부활을 축하했다.

Caption

제이슨 스와미(Jason Swamy)가 큐레이션을 맡고 COI Communications가 기획한 이번 이벤트는 익숙함과 생경함, 디지털과 아날로그, 어쿠스틱과 일렉트로닉과 같은 예술의 양면성을 탐색하고 연령, 인종, 문화의 융합을 선보였다.

이번 행사는 본 호스트 외에도 K11 Group의 Adrian Cheng, M+뮤지업의 Alan Lau, LACMA(로스앤젤레스 카운티 미술관)의 Eva Chow(에바 차우)와 Michael Govan, UCCA(울렌스 현대미술센터)의 Philip Tinari, 그리고 18인으로 구성된 호스트 위원회 위원들이 참석했다.

예술과 문화, 창의성을 기념하다

행사장에 도착한 게스트들은 높은 연단 위에 설치된 플라워 스테이지에서 무희들이 구조물 내 모습을 드러내지 않은 채 연주가 펼쳐지는 현대식 중국 음악 공연을 만났다.

Five Flower Tea Gin 칵테일 서빙을 받은 게스트들은 ARTE M의 디스트릭트(d'strict)가 제작한 자연을 테마로 한 디지털 전시 무대를 관람했다. 이 전시회는 한국 최대 규모의 몰입형 미디어아트 전시회로 해외에선 처음 선보이는 쇼케이스 행사다. 이어 독특한 무희와 함께 승강기로 안내를 받은 게스트들에겐 분자 칵테일이 제공되었다. 승강기 문이 열리자 홍콩의 전통적 요소와 인더스트리얼 디자인 요소가 결합된 신비로운 스피크이지 주점이 펼쳐졌다. 그래미상 수상 경력의 뮤지션인 Sly5thAve, 아코디언 연주자인 Mario Batkovic 등 현지와 해외 예술인들이 환상적인 공연을 선보였으며 다양한 댄스와 DJ 공연도 이어졌다.

알리아 알 세누시 공주와 디노 사드와니는 올해 행사를 통해 사람들의 시선을 사로잡고 재미로 가득한 이벤트를 다시 한 번 선보였다. 예술과 문화, 공연, 미식, 음악과 엔터테인먼트 분야에 대한 열정을 가진 이들의 협업을 기념하는 이번 이벤트가 앞으로 지속적인 성공을 거두기를 기대한다.

스폰서: 11 SKIES, d'strict, Moët & Chandon, Don Julio, Cloudy Bay, KHEE Soju (키 소주), Two Moons Distillery

참석한 호스트 위원: Alan Lo, Yenn Wong, Alison Chan, Claudine Ying, Edward Tang, Eugene Tang, Gilbert and Martina Yeung, Ivan Pun, James Neary, Jonathan Cheung, Katrina Razon, Lester Lam, Loui Lim, Marc Spiegler, Pranitan Phornprapha, Rishabh Tongya

기타 주요 참석 인사: Sir David Adjaye, Cecile Debray, Marc Spiegler, Kyoko Hattori, Vassilis Oikonomopoulos, Marisa Chearavanont, Lim Se-Ryung, Beeple, Staffan Ahrenberg, Simon De Pury, Sean Lee, Aaron CezarHashtag: #RestartArtClub

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
NGUỒN:

COI Communications

DANH MỤC:

Art & Culture

ĐỌC TRONG:

English

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

29 Mar 2023

Thông cáo báo chí trước đây

Talk to Media OutReach Newswire today

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ