GMO宣布初始净零资产目标美国波士顿 - Media OutReach - 2022年11月21日 - 全球投资管理人Grantham, Mayo, Van Otterloo公司(GMO公司)发布了其初始净零目标及过渡计划。2021年10月,GMO成为净零资产管理人倡议(NZAM)的签约方,并承诺到2050年或提前将GMO投资组合的净排放量降至零,以配合将全球变暖限制在1.5摄氏度的行动倡议。GMO坚信,气候变化对其投资的公司和国家构成重大风险,净零承诺将有助于改善GMO客户的长期投资成果。

作为NZAM承诺的一部分,GMO已提交其初始净零目标和过渡计划,包括:

  • 到2030年,与GMO基准年2019年的水平相比,将纳入投资组合的碳强度降低65%,以及
  • 到2025年,将该目标涵盖的GMO资产比例从53.5%提高到60%。

GMO为实现这些目标所做的努力将包括:对于已根据净零目标制定科学碳排放目标的公司加大GMO的投资比例,与发行人就净零目标进行接洽,改进其衡量能力,使其超越范围1、范围2排放,并纳入范围3,制定与气候和净零目标一致的战略,并与格兰瑟姆基金会合作制定气候解决方案。

"全球升温1.5摄氏度与升温2摄氏度或以上对世界的影响大有不同,我们认为这将对我们为客户赚取回报的能力构成挑战。因此,我们认为支持到2050年或更早实现净零排放的目标,将升温限制在1.5摄氏度以内,对我们未来的投资成功至关重要。设定初始净零目标是我们努力帮助应对气候变化的重要一步,并表明我们致力于在投资行业内成为这个问题的主导者,"ESG和可持续性主管Deborah Ng表示。

"气候变化是有史以来人类面临的最大挑战。是一场生存竞赛。投资于可持续发展意味着投资于我们的子孙后代、我们的文明、我们这个物种的生存能力。实施与净零目标一致的举措是我们行业展示领导力的关键方式,而这种领导力则是应对这些挑战的必要条件。我们所有人都需要将可持续性融入我们的行动中。这是为我们在这个星球上的生存而战,"联合创始人兼长期投资策略师Jeremy Grantham表示,他是全球气候变化努力与投资的主要倡导者。

净零资产管理人计划于2020年12月启动,旨在使资产管理人能够为帮助实现《巴黎协定》目标做出自己的贡献。目前,它的签约方包括291家资产管理公司,管理着66万亿美元的资产,占全球资产管理行业管理资金总额的一半以上。

Hashtag: #GMO

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
关于GMO
关于GMO
GMO是一家全球投资管理公司,它凭借投资团队的专业知识、行业领先的研究以及量身定制的客户服务,致力于促成客户的投资目标。GMO是私有企业,以其基于估值的长期投资理念而闻名,40多年来一直是机构、家族理财办公室、财富管理公司及顾问的亲密合作伙伴。如需了解更多信息,请访问
NGUỒN:

Grantham, Mayo, Van Otterloo LLC (GMO)

DANH MỤC:

Business

ĐỌC TRONG:

English, Traditional Chinese

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

21 Nov 2022

Thông cáo báo chí trước đây

#Business #Finance

21 November 2022

GMO Announces Initial Net Zero Asset Targets

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ