Tectura 聘请 Karinna Boey 担任首席营销官新加坡 - Media OutReach - 2022年10月12日 - 领先的商业咨询公司 Tectura 今天宣布,他们已聘请 Karinna Boey 担任首席营销官,以帮助扩大公司的业务规模。Karinna 最近曾担任 Malwarebytes 的亚太区营销总监,负责该地区的所有营销、渠道和品牌活动。她拥有丰富的企业营销经验,对走向市场的商业化战略有着深刻的了解,这将有助于推动 Tectura 的发展计划。Karinna 还曾在 Fortinet、Microsoft 和 Cisco 多次担任营销领导职位。

KB.jpg

Tectura 为亚洲各地的公司提供一系列业务流程咨询、实施和支持服务,主要涉及 Microsoft ERP、CRM、商业智能、云和移动解决方案。Tectura 拥有 6000 多个客户,利用其在 Microsoft Dynamics 技术方面的专长和特定垂直行业的专有业务咨询,使客户能够提高竞争优势。

Tectura 是亚洲地区获得最高奖项的独立微软企业合作伙伴。自2004年以来,每年都被授予 Dynamics 公司年度最佳合作伙伴以及其他奖项。Tectura 在亚洲 7 个国家的 11 个办事处拥有 400 多名专业团队成员。

Hashtag: #Tectura

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
NGUỒN:

Tectura

DANH MỤC:

Technology

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

12 Oct 2022

Thông cáo báo chí trước đây

#Technology #Human Resource

03 October 2022

Tectura hires Karinna Boey to be Chief Marketing Officer

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ