SIBUR 发起植树造林活动以减少碳足迹俄罗斯莫斯科 - Media OutReach - 2022年4月27日 - 俄罗斯最大的综合石化公司和全球石化行业发展最快的公司之一 SIBUR 发起了绿色配方造林倡议,作为广泛脱碳战略的一部分。

2022 年,SIBUR 将在公司运营的俄罗斯五个地区种植超过 100 万棵树,到 2025 年将这一数字增加到至少 500 万棵。SIBUR 还希望在沃罗涅日地区的一个碳监测点试点碳信用的发放。

本次绿色配方倡议的启动正值 SIBUR 在中国市场拓展业务以支持公司长远发展之际。公司认为中国的绿色议程和国家到 2060 年实现碳中和的目标尤其具有增长潜力。这与 SIBUR 稳健的可持续发展目标,包括公司努力增加环保产品的产量和提高可再生原料在其产量中的份额的计划相得益彰。

今年,SIBUR 将与俄罗斯当地学校的林业部门合作,在俄罗斯中部和远东地区种植 50 万株幼苗。该倡议包括一系列支持区域生态系统发展的措施,例如安装森林设施以监测生根和照顾幼苗,此外还为教师提供方法援助、在学校制定教育计划和为科学研究提供支持。

另有 50 万株幼苗将在 SIBUR 与沃罗涅日州政府在莫罗佐夫沃罗涅日国立林业科技大学校园内设立的碳监测站扎根。2022 年,绿色配方造林项目占地 155 公顷,未来将扩大到 2600 多公顷。SIBUR 正在考虑将该地点作为发放碳信用试点项目的地点。

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
关于SIBUR
关于SIBUR
SIBUR 是俄罗斯最大的综合石化公司,也是全球发展最快的石化企业之一,拥有约 50,000 名员工。该公司独特的垂直整合商业模式使其能够在 100 个国家的消费品和汽车行业以及建筑、能源、化学和其他行业提供极具竞争力的产品。

SIBUR 通过将石油和天然气开采副产品加工成有价值的石化产品,帮助减少燃烧产生的二氧化碳排放。如需更多信息,请访问:#SIBUR
NGUỒN:

SIBUR

DANH MỤC:

Business

ĐỌC TRONG:

English, Traditional Chinese

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

27 Apr 2022

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ