OctaFX经纪商即将推出自己的交易平台"OctaTrader"马来西亚吉隆坡 - Media OutReach - 2022年10月7日 - 经过数月的闭门开发,国际外汇经纪公司OctaFX终于宣布其即将推出的本地交易平台OctaTrader。备受期待的发布将在接下来的几个月内进行。

OctaTrader.jpg

OctaTrader平台有什么期待?

OctaTrader平台是一个完全的内部项目。开发人员特别关注外观和功能。因此,该平台具有用户友好的界面,运行速度快且流畅。

该平台的主要目的是让用户能够在同一应用程序中进行交易、管理账户和资金、拥有多种投资决策工具并可以分析交易。

该平台面向使用iOS和Android设备的移动用户及网络交易者。

目前,马来西亚、印度尼西亚和新加坡的用户已经可以测试交易功能和界面的用户友好性。在接下来的几个月里,公司预计将提供该平台的全部功能,世界各地的用户都将能够亲自尝试模拟账户。

维持自己的交易平台符合公司的最大利益 — 可以持续保持其服务的可靠性、有效性和透明度。回顾11年来的成功,市场的期望有利于OctaFX在这方面取得更大的成就。

OctaTrader完全符合公司的价值观

上述所有方面都符合OctaFX的价值观。保持透明度,特别是在发展阶段 — 为OctaTrader铺平道路至关重要。客户也参与到了这一过程中。正是这种数据驱动并以客户为中心的方法的结合,提高了日后成功的可能性。

从这个意义上说,第一步就是要弄清楚OctaFX客户对本地交易平台的需求是否很大。答案是响亮的“是”— 在此基础上开始了热情洋溢的开发。

长期以来,该经纪商毫不掩饰其对客户投资目标的热切关注,这一点众所周知。从一开始,帮助实现客户的目标就成为OctaFX的重要价值观。推出崭新的OctaTrader,将是该公司在进一步协助客户投资计划的旅程中,具有决定意义的新篇章。

尽管即将推出的交易平台尚未准备就绪,但因着其对透明度的承诺,公司高兴地宣布它即将推出。所以,请密切关注进一步的更新。

Hashtag: #OctaFX

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
About OctaFX
About OctaFX
是一个全球经纪商,自2011年起在全球范围内提供在线交易服务。它提供免佣金进入金融市场的渠道,以及各种服务,已经有来自150个国家的客户在使用这些服务,有1200万个交易账户。他们提供免费教育网络研讨会、文章以及分析工具来帮助客户实现其投资目标。

该公司参与了一个全方面的慈善和人道主义倡议网络,包括对教育基础设施的改善,以及支持当地社区以及中小型企业的紧急救济项目。

此外,OctaFX自成立以来已获得了50多个奖项,包括《全球银行与金融评论》(Global Banking&Finance Review)颁发的2021年“亚洲最佳外汇经纪商”奖和《世界金融》(World Finance)颁发的2021年“最佳ECN经纪商”奖。

NGUỒN:

OctaFX

DANH MỤC:

Business

ĐỌC TRONG:

English, Malay, Indonesian

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

07 Oct 2022

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ