Kepner-Tregoe珂帝宣布2022年度珂帝KT全球卓越奖得主新泽西州普林斯顿 - Media OutReach - 2022年3月17日 – 日前Kepner-Tregoe 珂帝(KT)宣布2022年度珂帝KT卓越奖奖名单。这些奖项表彰在KT技术利用方面达到全球基准水平的个人、团队和组织。

"我们今年收到的参评案例创下了新纪录。每个案例都清楚地表明了我们的客户对KT流程的出色应用,从而解决了关键业务问题并增添了价值。"Kepner-Tregoe的首席执行官Bill Baldwin评论道。"这是一个真正的国际评奖项目,涉及我们在世界各地与之合作的15个不同行业的个人、团队和组织。他们的成功证明了当客户将批判性思维、数据和专业知识结合起来以实现卓越的成果时,KT及其核心方法的持久价值。"

这一项认可是对超过25年的KT卓越奖的延续。KT卓越奖的前身为国际流程成就奖,今年珂帝扩大了该奖项计划,按个人、团队和组织三个不同类别授予特定的荣誉。获奖者因其在制造业、服务运营和人力资源能力开发计划方面的作为而受到表彰。

获奖者的风采

Kepner-Tregoe网站上的特定行业案例研究分享了许多获奖者的成功案例。其中包括成功的解决了棘手和高度复杂的问题,提高了质量水平,构建了有效的团队,培养了有价值的新技能等等。就个人来说,他们认为KT方法有助于他们的职业发展。类似地,组织和团队认为KT方法能节省很多资金,并在质量、敏捷性和效率方面取得了非常显著的改进。

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
关于Kepner-Tregoe
关于Kepner-Tregoe
创办于1958年,它基于人们如何思考、解决问题和做出决策的开创性研究,提供咨询和能力开发服务。Kepner-Tregoe珂帝在世界各地设有办事处,通过提高质量、提高效率和降低成本,帮助以及追求卓越。有关更多信息,请访问上的Kepner-Tregoe社交媒体平台。

#KepnerTregoe珂帝
NGUỒN:

Kepner-Tregoe

DANH MỤC:

Business

ĐỌC TRONG:

English

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

17 Mar 2022

Thông cáo báo chí trước đây

#Sports #Business

18 February 2022

Kepner-Tregoe Sponsors Luke List, Professional Golfer

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ