NTT於2024年 PropTech Excellence Awards 榮獲 "年度最佳房地產科技整合公司 – 銀獎"印證NTT於未來房地產行業中發展和應用 物聯網、人工智能及智能技術的願景和強大能力

香港 - Media OutReach Newswire - 2024年3月22日 - 作為全球領先的電訊及ICT 服務供應商NTT 集團的其中一員, NTT Com Asia Limited (以下簡稱「NTT」)於2024年PropTech Excellence Awards 中榮獲「年度最佳房地產科技整合公司 – 銀獎」,以表揚NTT智能物業數據管理方案的卓越成就。

NTT Com Asia香港數據中心高級副總裁蘇耀宗於2024年PropTech Excellence Awards 頒獎典禮中接過獎項。
NTT Com Asia香港數據中心高級副總裁蘇耀宗於2024年PropTech Excellence Awards 頒獎典禮中接過獎項。

NTT自主研發的智能物業數據管理方案利用自動化監測和管理工具,為設施營運商和物業持有人提供有效的中央控制,透過單一介面管理和監測關鍵數據。運用人工智能化的預測方法優化營運及維護流程,顯著減少工作量,增強整體管理,並最大程度地發揮物業的生產潛力。

NTT Com Asia香港數據中心高級副總裁蘇耀宗表示:「我們非常榮幸能夠獲此殊榮。於現今數碼轉型的時代,物業持有人、發展商和房地產企業採用數碼技術來優化其營運越趨普遍。NTT一直致力發展及投資物業管理和物聯網解決方案的創新技術,我們會將智能物業數據管理方案的成功進一步擴展到市場,滿足不斷演變的需求,優化物業性能,進而以優質服務讓客戶稱心滿意。」

該方案已成功於設計複雜的NTT數據中心內部署,亦引證了透過創新的房地產管理和實踐可促使及優化智能物業的營運。

PropTech Excellence Awards 2024由香港房地產科技協會(HKPTA)舉辦,旨在表彰公司和個人在利用創新科技改革房地產行業和推動房地產科技生態系統的持續發展方面上的卓越表現。Hashtag: #NTT #PropTechExcellenceAwards

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
關於 NTT Com Asia
關於 NTT Com Asia
作為全球領先的電訊及ICT 服務供應商NTT 集團的其中一員,NTT Com Asia Limited("NTT")致力提供最佳的 ICT 基礎設施服務和高端技術,以實現智能世界的願景。​

憑藉日本 docomo business領先的企業 流動網絡技術,NTT引入尖端的物聯網、人工智能及數碼解決方案,以支援企業在數碼轉型旅途上制定流動網絡為首的業務策略。

如欲瞭解詳情,請瀏覽:

NGUỒN:

NTT Group

DANH MỤC:

Technology

ĐỌC TRONG:

English

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

22 Mar 2024

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn

Talk to Media OutReach Newswire today

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ