Lenovo 委任業界翹楚張苑瑩領導香港及澳門業務香港 - Media OutReach - 2023年9月18日 - 聯想集團(香港交易所編碼:992)(美國預托證券代號:LNVGY)今天宣佈委任張苑瑩女士為Lenovo香港及澳門區總經理。隨著Lenovo致力在這些瞬息萬變市場中的各行各業擴展業務,這項策略任命代表著一個里程碑。她將會,接替自2020年起擔任該職務的何一凡女士,領導公司區內的業務發展;而何女士則會出任Lenovo方案與服務業務集團亞太區總經理一職。

Lenovo HK and Macau General Manager Serena Cheung

張苑瑩在科技業界累積了超過20年經驗,再次加入Lenovo。她深諳Lenovo願景,並在推動客戶及合作夥伴轉型方面經驗豐富,使她成為帶領Lenovo香港及澳門區智能設備、解決方案及服務業務的最佳領袖。

之前,她曾任在Micorsoft香港先後擔任公共事業部總監及合作夥伴及商務事務部總監要職。她在Microsoft負責管理與政府部門,以及教育和醫療行業客戶的關係。她同時亦推動及培育跨境合作夥伴和初創生態系統的發展,成功把業務擴展至更多元化行業,尤其在零售、物業發展、金融服務及醫療行業等。

張苑瑩即時擔任總經理職務,而該任命開啟了Lenovo致力為香港及澳門客戶提供先進科技方案旅程的新篇章 。


Hashtag: #聯想集團

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
關於 Lenovo
關於 Lenovo
Lenovo(香港交易所編碼:992)(美國預託證券代號:LNVGY)是一家年度營業額達620億美元的全球化科技公司,位列《財富》世界500強第217名,在世界各地共有77,000名員工,服務遍布全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智能,為每一個可能」的公司願景,我們在個人電腦全球市場冠軍地位的基礎上,擴展至伺服器、儲存、智能手機、軟件、解決方案及服務等核心增長領域,推動基於「端-邊-雲-網-智」技術架構的新IT科技。藉著持續進行智能化轉型及開發改變世界的創新,Lenovo致力為全球所有人建設更加包容、值得信賴及可持續發展的數碼化社會。歡迎瀏覽Lenovo官方網站 ,閱覽Lenovo的最新消息。

NGUỒN:

Lenovo

DANH MỤC:

Human Resource

ĐỌC TRONG:

English

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

18 Sep 2023

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn

Talk to Media OutReach Newswire today

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ