TradeMonday 获得商汤科技注资 扩展人工智能低代码模块化平台及 ChatGPT B2B零售解决方案香港 - Media OutReach - 2023年6月6日 - 专注于人工智能零售大数据分析的香港初创企业TradeMonday今天宣布,公司已成功获得商汤集团股份有限公司的新一轮注资。商汤是全球领先的人工智能公司之一。此次融资资金将用以扩大零售分析产品和ChatGPT B2B零售解决方案的服务范畴,加速公司发展。


TradeMonday是一个以人工智能低代码模块化平台,旨在帮助零售商和品牌拥有者即时验证其商业决策。募集到的资金将用于研发投资,进一步巩固公司的人工智能低代码模块化平台。平台将消费者、品牌和产品的数码足迹转化为可执行的见解,包括社交媒体、店内客流量和交易数据等信息,为零售商、消费品品牌和商场等提供盈利增长策略。

TradeMonday今天同时宣布推出用于零售分析的ChatGPT B2B零售解决方案,并于公司声明中提到:「我们非常荣幸能够获得商汤科技的投资,他们在人工智能和全球网络方面拥有丰富的专业知识。这将有助于我们进一步开发创新的零售分析解决方案,帮助客户做出更明智、更明确的决策,发挥不可或缺的作用。通过整合TradeMonday专有的零售大数据和ChatGPT,缩短了分析时间,提供了更好的用户体验。通过聊天机器人查询数据分析,用户可以更快地获得所需信息。我们的新产品ChatGPT B2B零售分析解决方案将有助于TradeMonday将产品服务扩展到销售咨询领域。随着最新一轮融资完成,TradeMonday有望在全球市场上持续增长并取得成功。我们计划在2023年完成更大规模的A轮融资,以推动我们的发展。」Hashtag: #TradeMonday #SenseTime #ChatGPT #AI #Startup

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
关于TradeMonday
关于TradeMonday
TradeMonday是一个人工智能低代码模块化平台,可帮助企业制定产品、市场和购物者建议。受到套利金融模型的启发,TradeMonday于2016年成立,并于2019年毕业于数码港培育计划。平台分析来自全球各种来源的客户数据,并通过可视化的客户画像、潜在品牌、产品和租户绩效,为企业提供更好洞察力,制定更好战略规划。
平台得到美国、欧洲和香港风险基金支持,并得到PlugandPlay、FoundersSpace、Sente、安永、阿里巴巴、JumpStarter和RTIA等组织的认可。产品已应用于各个行业,包括食品、零售、时尚、化妆品、电子和商场。
访问公司网站以了解更多信息:
NGUỒN:

TradeMonday

DANH MỤC:

Finance

ĐỌC TRONG:

English, Traditional Chinese

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

06 Jun 2023

Thông cáo báo chí trước đây

Talk to Media OutReach Newswire today

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ