The Mills Fabrica ฉลองครบรอบ 5 ปี สนับสนุนการพัฒนาเทคไลฟ์และนวัตกรรมด้านอาหารและการเกษตรโดยมอบเงินลงทุนสูงถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่สตาร์ทอัพแต่ละแห่ง และมีแผนการลงทุนเพิ่มเติม

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง - Media OutReach - 9 พฤษภาคม 2566 - The Mills Fabrica เฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปีในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และการนำเทคไลฟ์ (การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์) และเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตรมาใช้งาน

Caption

The Mills Fabrica เติบโตมาจากมรดกทางธุรกิจด้านสิ่งทอของ Nan Fung Group ในฮ่องกง โดยมีพันธกิจในการส่งเสริมนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และสังคม วันนี้ The Mills Fabrica ประกอบด้วยธุรกิจเงินร่วมลงทุน ศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ ร้านค้าปลีก Fabrica X ห้องแล็บ สำนักงาน และพื้นที่จัดกิจกรรมทั่วฮ่องกงและลอนดอน

The Mills Fabrica มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนและลงทุนด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร เนื่องจากทั้งสองอุตสาหกรรมนี้มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 44% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก The Mills Fabrica จึงลงทุนสูงถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐต่อสตาร์ทอัพหนึ่งแห่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และจะยังคงดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ

การดำเนินธุรกิจในฮ่องกงและลอนดอนหมายความว่า The Mills Fabrica จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากศักยภาพในเอเชีย รวมทั้งนำบริษัทในเอเชียเข้าสู่เวทีระดับโลกผ่านเงินทุน สายสัมพันธ์ทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญ

สนับสนุนสตาร์ทอัพด้านเทคไลฟ์และเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตรมากกว่า 35 แห่งผ่านการลงทุนและโครงการบ่มเพาะ

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 บริษัท The Mills Fabrica ได้สนับสนุนนวัตกรรมดังกล่าวแล้ว 35 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทุนและการบ่มเพาะ บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพและการลงทุนด้านกองทุนทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย ซึ่งผู้ลงทุนมากกว่า 50% ของ The Mills Fabrica ประสบความสำเร็จในการระดมทุนหลังจากนั้น

ด้วยเป้าหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร The Mills Fabrica ได้ลงทุนในสตาร์ทอัพด้านเทคไลฟ์ระดับโลกแต่ละแห่งสูงถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เช่น Renewcell, Circ, Colorifix และ unspun รวมถึงลงทุนในสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร เช่น Michroma, Geltor, The Supplant Company เป็นต้น

นอกเหนือจากเงินทุนแล้ว The Mills Fabrica ยังให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพโดยใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและสายสัมพันธ์ระดับโลกกับผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และนักลงทุนที่มีแนวคิดเดียวกัน

Caption

เปิดเผยรายงานผลกระทบเพื่อสนับสนุนมาตรฐานการลงทุนในเชิงบวกของโลกที่สามารถวัดได้

เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 5 ปีของการจัดตั้งธุรกิจร่วมลงทุนที่มุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อโลก The Mills Fabrica ได้เปิดเผยรายงานผลกระทบฉบับแรกโดยนำเสนอร่างกลยุทธ์การลงทุน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และยกย่องนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเทคสไตล์และเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร และการเปิดเผยรายงานของ The Mills Fabrica ตั้งเป้าที่จะหลอมรวมมาตรฐานในการวัดว่าการลงทุนสามารถก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างไร

รายงานผลกระทบของ Mills Fabrica จะสนับสนุนการใช้ขอบเขตขีดจำกัดของโลก 9 ข้อตามที่ระบุไว้โดย Stockholm Resilience Center ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสมบูรณ์ของชีวมณฑล การเปลี่ยนแปลงของระบบที่ดิน การใช้น้ำจืด การไหลของชีวธรณีเคมี ความเป็นกรดในหมาสมุทร การเติมละอองในชั้นบรรยากาศ และการสูญเสียโอโซนในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ รวมทั้งเฟรมเวิร์ก IRIS+ ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับโดยทั่วไปสำหรับการวัด การจัดการ และการปรับการลงทุนและการสนับสนุนให้เหมาะสม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้แก่โลกอย่างแท้จริง

สิ่งที่บริษัทได้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่น การประเมินกรณีศึกษาจากบริษัทลงทุนต่าง ๆ ในเครือที่มีการแจกแจงตัวชี้วัดผลกระทบที่สำคัญตามขอบเขตขีดจำกัดของโลกทั้ง 9 ข้อ และเฟรมเวิร์ก IRIS+ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการลงทุนของบริษัทแปลเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไร ยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งในเครือ Circ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการรีไซเคิลสารเคมีรุ่นบุกเบิกที่สามารถรีไซเคิลโพลีคอตตอน ซึ่งเป็นเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่ทำมาจากเส้นใยที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถรีไซเคิลวัสดุได้ 41 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์ 66 ตัน (MTCO2e) นอกจากนี้ยังมีเปิดตัวคอลเล็กชันร่วมกับ Zara ในเดือนเมษายน 2566 เพื่อนำแฟชั่นที่ยั่งยืนมาสู่ผู้คนทั่วไป

บริษัทพร้อมมอบเงินลงทุน 3 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่นักประดิษฐ์ที่มีความสามารถทั่วโลก

The Mills Fabrica จะเพิ่มความพยายามในการสนับสนุนนวัตกรรมที่ยั่งยืนและสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเทคสไตล์และเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตรด้วยเงินทุนสูงสุด 3 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับลงทุนโดยตรง บริษัทยังมองหาพันธมิตรในการทำธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อเร่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกอีกด้วย

นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้พันธมิตรจากทุกภาคส่วนและทั่วโลกมีความต้องการเข้าร่วมในภารกิจนี้

Cintia Nunes ผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าภาคพื้นเอเชียของ The Mills Fabrica กล่าวว่า "The Mills Fabrica ภูมิใจที่ได้สนับสนุนผู้มีวิสัยทัศน์ดังกล่าวด้วยเงินทุน สายสัมพันธ์ และความเชี่ยวชาญของเรา เพื่อนำแนวคิดของพวกเขาออกสู่ตลาดและมวลชน เรารู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จที่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และรู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากพันธมิตรในระบบนิเวศ ในขณะที่เราได้ทำงานเพื่อบรรลุภารกิจเดินหน้าสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม"

"ด้วยแรงผลักดันที่เข้มแข็งนี้ เราจึงเรียกร้องให้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นผ่านสไตล์และเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตรมาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา ด้วยวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญเฉพาะของพวกเขาเหล่านั้น เราจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของโลกได้อย่างแท้จริง"

Hong Kong Open Day จัดแสดงพื้นที่และห้องทดลองแก่สาธารณชน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองครบรอบ 5 ปี The Mills Fabrica จึงจัดงาน Open Day เป็นครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่ในฮ่องกง เพื่อนำเสนอชุมชนและกระจายการรับรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร

ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ นักออกแบบอิสระ องค์กร นักเรียน และสถาบันการศึกษาสามารถเยี่ยมชมและสัมผัสกับ Fabrica Lab ซึ่งเป็นพื้นที่สำนักงาน พื้นที่อำนวยความสะดวก ข้อเสนอของชุมชน และอื่น ๆ อีกมากมายของ The Mills Fabrica

Fabrica Lab Workshops จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงเกี่ยวกับอุปกรณ์สุดล้ำของ The Mills Fabrica ตั้งแต่การเย็บ เครื่องตัดด้วยเลเซอร์ และเครื่องปัก ไปจนถึงการพิมพ์ 3 มิติและเครื่องสแกนร่างกาย

ในการเวิร์กชอปครั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้เข้ารับการบ่มเพาะในอนาคตจะได้พบกับการส่งเสริมสนับสนุนของ The Mills Fabrica ที่จะช่วยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การพัฒนาธุรกิจ และสายสัมพันธ์กับผู้ที่มีความคิดเหมือนกันที่กำลังพยายามผลักดันพรมแดนของโลกให้มียั่งยืนมากขึ้นผ่านทางเทคโนโลยีHashtag: #TheMillsFabrica

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
เกี่ยวกับ The Mills Fabrica
เกี่ยวกับ The Mills Fabrica
The Mills Fabrica เป็นแพลตฟอร์มโซลูชันที่เร่งผลักดันนวัตกรรมเทคสไตล์และเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตรเพื่อความยั่งยืน The Mills เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฮ่องกงในเดือนธันวาคม 2561 เป็นโครงการฟื้นฟูที่สำคัญจาก Nan Fung Group โดยเปลี่ยนโรงงานสิ่งทอเก่าให้เป็นมรดก การค้าปลีกเชิงประสบการณ์ และศูนย์นวัตกรรมแบบใหม่ ด้วยธุรกิจเงินร่วมลงทุน ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ พื้นที่จัดแสดงในฮ่องกงและลอนดอน และโครงการสร้างระบบนิเวศ The Mills Fabrica จึงตั้งเป้าหมายที่จะสร้างเรื่องราวความสำเร็จผ่านความร่วมมือระหว่างนักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ และองค์กร ซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต
NGUỒN:

The Mills Fabrica

DANH MỤC:

Business

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

09 May 2023

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn

Talk to Media OutReach Newswire today

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ