《Medical Inspire 醫·思維》成香港大學牙醫學院40周年官方宣傳機構香港 - Media OutReach - 2022年11月29日 -《Medical Inspire 醫·思維》由香港資深編輯團隊主理,集合各專科醫生的意見,為大眾搜羅每天最值得關注的醫學新知,送上最精確、專業、實時的醫學和健康內容,在2022年度更成為香港No.1 Engagement香港醫學資訊平台*。

HKU Faculty of Dentistry香港大學牙醫學院成立於1982年,一直是亞洲區內最重要的牙醫專業人才培育基地之一。除了是香港大學本部轄下學院之一,同時亦是唯一一所在香港提供本地牙醫學士課程及深造課程的學院,學位受香港牙醫管理委員會認可。牙醫學生完成相關學位課程及通過實習,畢業後可以成為香港的註冊牙醫。

香港大學牙醫學院今年為40周年院慶,今年4月時更獲國際學術排名機構「QS世界大學學科排名」最新評估中,評為全球第二牙科學府。

在本年度大學聯合招生(JUPAS)中香港大學牙醫學院整體收生成績有所提升,達致最佳六科平均分數45 (使用港大加分制度),乃港大之冠。

香港大學牙醫學院於短短數十年間便發展成為世界級的牙醫學府,不但提供優良的牙科教育,亦致力於患者治理、科研創新和社區參與,貢獻社會。學院最近成立「先進牙醫學研究所」,處理複雜和嚴重的口腔疾病個案,並提供牙醫碩士培訓,以及促進研究創新和轉化。

《Medical Inspire 醫·思維》欣然成為香港大學牙醫學院40周年宣傳夥伴,並衷心祝賀HKU Faculty of Dentistry未來再創高峰。

《Medical Inspire 醫·思維》網站:
https://medicalinspire.com/

香港大學牙醫學院40周年官方網站:
https://www.dentistry40.hku.hk/

*根據2022年Facebook Insight數據(截至10月)Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
NGUỒN:

《Medical Inspire 醫·思維》

DANH MỤC:

Medical

ĐỌC TRONG:

English

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

29 Nov 2022

Talk to Media OutReach Newswire today

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ