Tiger bank 提供五大社區資源支持 建立屬於專業成功人士的 NFT 社區香港 - Media OutReach - 2022年5月13日 - 亞洲數位行銷集團 Eagle Sky 所創立的 NFT 項目——Tiger Bank,宣布本月十三日將公開其項目路線圖。其項目最大的特色,將是 Tiger Bank 獨樹一幟的社區運營模式。這是一個專屬於各領域專業成功人士的社區,成員來自全球不同地區,項目方設計了各式永續經營的社區機制,目標是為不同國家和行業的人搭建橋樑,同時,也會為會員提供多種課程,和提供與區塊鏈、NFT 的專家講座及趨勢分析。官方網站:https://tigerbanknft.com/

持有「Tiger Bank NFT」就是加入一個成功人士社區

為協助對於 NFT 還不甚熟悉的初學者,以及剛來到社區的所有持有者,項目方最大的特色,將會是專注於社區內部的人脈網絡的建立,以及不斷向外擴大影響力。因此,持有者可以在加入社區的第一階段即實際有感的享受社區服務,並逐步獲得更多 NFT 的資源支持。

PressReleaseTMPJBUm5c.jpg


Web2 和 Web3 世界的有感賦能:五大社區資源支持

首先是「顧問服務」,Tiger Bank NFT 的持有者都可以諮詢廣告、行銷、品牌和業務發展的相關問題,將虛擬世界中的資產實際兌換成真實的資源;其次,更會提供多樣化課程,Tiger Bank 將會收集持有者們的實際需求來提供課程與講座,因為這是一個幫助每為成員成長的社區;第三大社區支持則是舉辦 NFT 大師研討會,除了有來自於專家和關鍵意見領袖的第一手消息,更提供會員向專家提問的機會。第四項社區資源則是項目方會定期發表 NFT 趨勢報告,而非僅是新聞資訊!最後,Tiger Bank 也會在不同國家舉辦各種主題的線下活動,讓會員們在現實世界中相遇,同時建立 Web2 與 Web3的人脈網絡。

Tiger Bank 的社區資源來自項目獨特的薪水機制——每一隻 NFT 除了稀有度外,還有其「薪水排行榜」,稱為「TigerDollar」,每位持有者都可以為自己的 NFT 賺取 TigerDollar 以獲取更豐富的社區支持。

最新訊息
官網:https://tigerbanknft.com/
推特:https://twitter.com/TigerBankNFT
Instagram:https://www.instagram.com/tigerbanknft/
Discord:https://discord.com/invite/tigerbanknft
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCOb7gnggbHbuaTfZTg78YnA

#WEB3 #NFT #TigerBankNFT #NFTCommunity #NFTproject #ETH #Whitelist #TigerBank #TigerBankCommunity

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
NGUỒN:

Tiger Bank

DANH MỤC:

Business

ĐỌC TRONG:

English

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

13 May 2022

Thông cáo báo chí trước đây

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ