CYOTC(陳大怡加密貨幣找換店)獲CAPITAL 資本平台頒發 《非凡加密貨幣場外交易所品牌》大獎 開設第二間實體分店香港 - Media OutReach - 2022年4月19日 - 加密貨幣一詞對很多人並不陌生,由其面對疫情衝擊和經濟下滑,很多人在財務上尋求更多出路,令「加密貨幣」、「比特幣」近年成為搜尋器的熱搜之一。 隨著愈來愈多投資者者投身加密貨幣市場,OTC交易成為熱潮。 CYOTC 於2021年獲CAPITAL 資本平台頒發 《非凡加密貨幣場外交易所品牌》大獎,獎項表揚不同企業的品牌競爭力,此認可為CYOTC的客人帶來信心保證。

投資涉及風險,投資前必須做足功課。 CYOTC 會定期舉辦新手講座,講座主要講解何為區塊鏈及加密貨幣,如何買賣操作,以及不同加密貨幣的投資方式之利與弊。CYOTC更設有免費的一對一教學,務求令客人對於自己的投資能有深入透澈的了解。

現時買賣加密貨幣不能直接用現金,必須使用與美元掛鉤的USDT (穩定幣)進行交易。買入USDT有數種方式,而最安全和低成本的方式會是經由OTC買入。OTC即是場外交易所,可理解為係一間加密貨幣找換店,方便投資者將手上持有的加密貨幣與現金自由兌換。

CYOTC(陳大怡加密貨幣找換店) 是一間擁有兩間實體分店的OTC,由網絡紅人陳怡小姐創辦。陳怡在2020年7月於其Youtube頻道公開分析加密貨幣,當時加密貨幣並未獲世界首富Elon Musk 站台加持,可見陳怡對投資加密貨幣的前瞻性。

CYOTC(陳大怡加密貨幣找換店) 繼2021年3月於尖東盛大開業後,今年再下一城,於3月底在元朗開設第二間實體分店,滿足龐大的市場需求。 CYOTC 第二間實體分店位於元朗,新店為樓高兩層的地鋪。店內裝修為簡約的中西式風格,寬敞舒適,佔地共2000呎,有更大空間舉辦新手講座,讓更多人接觸到加密貨幣。CYOTC兩間實體分店分別位於九龍及新界,方便於不同地區居住和上班的客人。由於OTC於投資加密貨幣上的角色十分重要,陳怡於疫情下亦開設 CYOTC 第二間實體分店。

Facebook: https://www.facebook.com/cyotc.crypto
Instagram: https://www.instagram.com/cyotc_crypto/?hl=en

#CYOTC #陳大怡加密貨幣找換店Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
NGUỒN:

CYOTC

DANH MỤC:

Business

ĐỌC TRONG:

English

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

19 Apr 2022

Thông cáo báo chí trước đây

#CryptoCurrencies #Business

31 March 2022

CYOTC: Brand New Store Launch at Yuen Long

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ