Capricorn 與集藝亞洲(CNASIA,7986,主板工業股)全資子公司 Southborn Capital Sdn Bhd 簽署諒解備忘錄,以擴展東南亞區塊鏈市場馬來西亞,吉隆坡 - Media OutReach - 2022年3月24日 - 總部位於馬來西亞的金融解決方案提供商Capricorn Foundation宣布,他們將與集藝亞洲(CNASIA,7986,主板工業股)全資子公司 Southborn Capital Sdn Bhd共同努力,在建立戰略合作夥伴關係中最大限度地實現共同利益,為東南亞市場的區塊鏈化提供基礎和結構,以提供全面的區塊鏈解決方案並通過人工智能、區塊鏈和大數據等方面的合作和創新提供誠信服務。

SOUTHBORN 從事放債服務業務,為初創企業乃至中小型企業的廣泛客戶提供融資計劃,並持有編號為 WL7664/10/01-1/031222 的放債許可證,有效期為2020 年 12 月 4 日至 2022 年 12 月 3 日,由馬來西亞政府根據 1951 年放債人法頒布。

"與 Southborn 簽署合作協議對我們來說是一個新的里程碑," Capricorn Foundation的 Eric Lau 表示,"在 Southborn 的鏈下支持下,我們正在本地市場乃至更大的區內範圍尋找這種戰略合作夥伴關係的雙贏未來。"

Capricorn 和 Southborn 已經表明他們打算共同努力,以根據諒解備忘錄中的條款建立合作與協作的基礎,最大限度地促進本地的區塊鏈業務發展。

#Capricorn
Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
NGUỒN:

Capricorn Foundation Ltd

DANH MỤC:

Business

ĐỌC TRONG:

English

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

24 Mar 2022

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn
#Bitcoin|CryptoCurrencies|NFT #Business & Finance : General

31 May 2022

Capricorn Redefines the Stablecoin Market Rules, Enters Partnership with MQ Technology

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ