Teledyne e2v 携手英飞凌为高可靠性边缘计算太空系统提供处理器启动优化方案德国慕尼黑及法国格林诺布尔 - Media OutReach - 2023年7月14日 - 英飞凌科技(法兰克福证交所代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)和Teledyne e2v(纽交所代码:TDY)为计算密集型太空系统开发了参考设计。该设计以抗辐射的64兆字节英飞凌SONOS型NOR Flash存储器配置的Teledyne e2v QLS1046-Space边缘计算模块为核心,可用于高性能的太空处理应用。该参考设计解决了太空工作中一直存在的两个挑战:重量和通信限制。该项设计减少了计算系统的元件数量,实现了边缘计算,有助于减少延迟和突破通信限制。

Picture1.jpg

QLS1046-Space模块属于Teledyne e2v Qormino®产品系列,集成了4 GB DDR4内存和64位Quad Arm®Cortex®A72处理器。因此,该模块需要非易失性存储器来启动。抗辐加固的SONOS型英凌飞CYRS17B512非易失性存储器针对处理器启动和FPGA配置进行了高度优化。由于该内存支持1.8V电压,其QSPI总线能直接连接到QLS1046-Space模块,无需使用电压转换器。此外,两个SONOS NOR Flash存储器可用于冗余设计,以满足太空需求。

QLS1046-Space模块和CYRS17B512存储器都具有高抗辐射性,部署在太空中也能确保操作安全和使用寿命长久。它们组合的设计可实现100 krad(Si)的总电离剂量(TID),和60 MeV.cm2/mg的单粒子锁定(SEL)免疫。

Teledyne e2v的应用工程师Thomas Porchez表示:"通过与英飞凌等拥有重要技术的伙伴的合作,我们正成功地围绕我们著名的Qormino边缘计算模块建立起一个产品生态系统。这项新的参考设计让太空系统设计师的工作更容易,使他们确保所有事情都能按时间和预算完成,同时还减少了工程量。"

英飞凌航天与国防存储器解决方案的副总裁兼研究员Helmut Puchner表示:"我们的CYRS17B512 NOR Flash存储器和Teledyne e2v的QLS1046-Space处理器模块非常适合在要求苛刻的太空设计中协同工作。这两个元件是面向高性能计算应用的太空解决方案的关键,我们预计这项集成了这两个关键元件的参考设计将会引起市场的浓厚兴趣。"Hashtag: #Teledynee2v

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
关于Teledyne e2v
关于Teledyne e2v
Teledyne e2v公司的技术创新引领着医疗健康、生命科学、太空、运输、国防安全及工业市场的发展。Teledyne e2v以独一无二的方式保持领军地位,包括密切关注客户在市场和应用领域面临的挑战。通过与客户密切合作,提供创新标准以及半定制和全定制的解决方案,提高客户系统的价值。
NGUỒN:

Teledyne e2v

DANH MỤC:

Technology

ĐỌC TRONG:

English, Japanese, Korean

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

14 Jul 2023

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn
#Technology #Event & Exhibition

10 October 2023

Teledyne e2v to attend Seoul ADEX 2023

Talk to Media OutReach Newswire today

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ